Fællesskrift 2006: Så kan I lære det!

Af Birgitte Darger, Birgit Faber Studstrup og Henny Stouby (red.)

I det danske skolesystem er der en tidsregning, der hedder før og efter Pisa. Den altdominerende overskrift er nu evaluering, og det er også temaet for Dansklærerforeningens Fællesskrift 2006.

Med Fællesskrift 2006 ønsker vi at nuancere debatten om evalueringsbegrebet. At evaluering er mange ting fremgår mildt sagt ikke altid af den offentlige debat.

Valg af evalueringsform indebærer praktisk taget altid et valg af styringsform eller valg af pædagogiske grundholdninger. Den eller de, der evaluerer, kan på mange måder siges at have magten. Derfor er det absolut ikke ligegyldigt, hvor evalueringsdebatten ender.

Redaktionen har bedt mennesker placeret i vidt forskellige positioner i skoleverden give et bidrag til udviklingen af evalueringskulturen i det danske uddannelsessystem.


Fællesskrift 2006 er udgået og kan ikke længere købes.