Fællesskrift 2009: Dannelse og dansk i en brydningstid

Dannelsesbegrebet i dets klassiske og nye skikkelser er i vælten i disse år. Og dannelsen har i uddannelsessystemet fået hård konkurrence af kompetencetænkningen.

Dannelse forklarer og begrunder ikke længere sig selv, og det er ikke længere er selvindlysende at det omgivende samfund vil bruge ressourcer på ikke blot at uddanne, men også danne ungdommen.

Kompetencetænkningen søger mere målrettet at udruste den lærende med hvad der kræves for at begå sig i en virkelighed og på et arbejdsmarked hvorom det eneste sikre man kan sige, er at det undergår en evig forandring.

Det er naturligvis en diskussion Dansklærerforeningen følger og deltager i med stort engagement da danskfaget traditionelt har været det store dannelsesfag i det danske skolesystem.

Dette års fællesskrift sætter derfor fokus på de to begreber: dannelse og kompetencetænkning; hvad karakteriserer de to begreber, hvilke væsensforskelligheder rummer de – og kan man forestille sig at man kunne genoplive dannelse i et nyt og bredere perspektiv, hvor fx mangfoldigheden af nye medier og kommunikationsformer også er medtænkt?

Artiklerne i årets fællesskrift er skrevet af et bredt udsnit af fagfolk der er blevet bedt om at afsøge krydsfeltet mellem dannelsesbegrebet og kompetence­tænkningen, og fra hver deres ståsted belyser de hvordan dannelsen udfolder sig under nutidige betingelser.

Bidragene falder i 3 grupper: ’dannelse og kompetence’, ’dannelse og det selvbiografiske’ og ’dannelse og de nye medier’.


Fællesskrift 2009 er udgået og kan ikke længere købes.