Fællesskrift 2010: Skriften på væggen

Fællesskrift 2010 sætter fokus på skriftlighed
Redigeret af Birgit Faber, Søren Fanø, Pia Nielsen, Sophie Holm Strøm og Kirsten Nordentoft

Kravene til undervisning i den skriftlige dimension er skærpet, og der efterspørges genrebevidst fagskrivning fra uddannelsespolitisk hold.

Også i internationale forskningsmiljøer har der været opmærksomhed omkring skriftligheden igennem en længere årrække.

Eleverne har behov for en langt mere eksplicit undervisning i, hvordan de skal skrive i de forskellige genrer, og ikke mindst hvordan de skal skrive fagtekster. Og i denne proces står læreren som den centrale skikkelse, der skal vise eleverne, hvordan de skal skrive.

Men hvordan hjælper man så eleverne bedst muligt i udviklingen af deres skriftlige arbejde? Og hvordan sikrer man, at der er en didaktisk sammenhæng på tværs af skoleformerne? Det er nogle af de spørgsmål, som bliver taget op i artiklerne i Fællesskrift 2010 fra Dansklærerforeningens jubilæumsår.

Skriftet byder på artikler om såvel praksiserfaringer som teori, og med fokus på såvel grundskole, ungdomsuddannelser som sammenhængen mellem disse, på dansk grund – og med udblik til Norge der på mange måder er forgangsfæller på området.

Fællesskrift 2010 har bidrag af: Vibeke Sandersen, Johannes Fibiger, Ellen Krogh, Kjell Lars Berge, Peter Heller Lützen, Klara Korsgaard, Cecilie Eken, Charlotte Rytter, Eva Heltberg, Anders S. Pors og Birgitte Darger.


Fællesskrift 2010 er udgået og kan ikke længere købes.