Undervisningsforløb

Her kan du finde færdige undervisningsforløb til din undervisning.
Forløbene er bygget op med baggrund til læreren, mål, danskfaglige mål og aktiviteter, evaluering og differentiering.

Undervisningsforløbene er inddelt efter klassetrin og emne.

Har du selv ideer til undervisningsforløb, er du velkommen til at skrive til os på dansklf@dansklf.dk.

Alle undervisningsforløb ligger til gratis download. Du skal være logget ind som medlem af Dansklærerforeningen.

Print og downloads indberettes til Copydan
Ved print eller downloads skal der dog indberettes til Copydan Tekst & Node. En kopiaftale med Tekst & Node giver adgang til at kopiere fra alverdens udgivne materiale inden for visse rammer.


Titel Målgruppe Emne
Kærester og komplimenter Mellemtrin, Udskoling Litteratur, Skriftlighed, Medier, Læsning, Kanon
Voksne er børn, der er blevet sindssyge – et forløb om Michael Strunge Udskoling Litteratur, Medier
Fat Front – Undervisningspakke til arbejdet med filmen "Fat Front" Udskoling Sprog, Medier
Mesterfortællinger – Blichers noveller som værklæsning STX/HF, HHX/HTX/EUD Litteratur, Kanon
SKRATSKRATTERAT – et undervisningsforløb til dansk som andetsprog i indskolingen Indskoling Skriftlighed, Sprog, Læsning
Lighuset i Breslau – Indgange til arbejdet med Oscar K.’s roman Udskoling Litteratur, Læsning
Dansk eller kaos – Et danskfagligt forløb om valg Mellemtrin, Udskoling Skriftlighed, Sprog, Medier
Jagten på et menneske – Indgange til arbejdet med Svend Åge Madsens roman Udskoling Litteratur, Læsning
Gadens Stemmer – Et danskfagligt forløb til udskolingen Udskoling Litteratur, Skriftlighed, Sprog, Medier, Læsning, Kanon
Forløbet frem mod DHO STX/HF, HHX/HTX/EUD Skriftlighed