Dansk i grundforløbet – forløbet migrationslitteratur i Litteratur med udsyn 1

Dansk i grundforløbet – forløbet migrationslitteratur i Litteratur med udsyn 1

Af Thor Gustafsson, Rasmus Urup Kjeldsen & Anders Hedegaard Kristiansen​

Afsnittet om migrationslitteratur i bind 1 af Litteratur med udsyn er velegnet til at bygge grundforløbet i dansk op omkring. Det har de i efteråret 2017 gjort på Langkær Gymnasium i Aarhus. Undervisningsforløbet viser konkret, hvordan det kan gøres. Modul for modul. 

Og bogens andre forløb kan jo så passende bruges i forløb i studieretningsklasserne. Det er da smart!

Målgruppe: stx, hf, hhx, htx, eux

Download forløbet
Dansk i grundforløbet – forløbet migrationslitteratur i Litteratur med udsyn 1 (pdf).
 

© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.