Undervisningsforløb til Nyhedsugen

Dansklærerforeningen har i samarbejde med Avisen i Undervisningen udarbejdet en række undervisningsforløb til inspiration for arbejdet med nyheder.
Med mulighed for at få adgang til de digitale avisudgaver i 4 uger har dansklæreren et righoldigt materiale at tage udgangspunkt i i forbindelse med arbejdet med nyhedsmedier. Man kan bruge hele mediet der f. eks kan benyttes som et medieværk, eller man kan klippe enkelte artikler ud og arbejde videre med dem. Læs mere om Nyhedsugen på aiu.dk

Arbejdet med nyhedsmedier kan omfattes af en meget stor del af de faglige mål i dansk.

Undervisningsforløbene nedenfor er tænkt som inspiration. De kan anvendes direkte i undervisningen og er som sådan "grydeklare". Men den enkelte lærer kan også sammensætte sin egen cocktail ved at tage fra flere af forløbene.


Download undervisningsforløbene:

SPORTSJOURNALISTIK – EN FORKÆTRET, MEN CENTRAL DISCIPLIN. Af Henrik Nyvang

FALSKE NYHEDER - Fra satiregenre til retorisk Af Lars Holmgaard Christensen
Falske nyheder er et fænomen, der er nødvendigt at folde ud analytisk for at kunne stille kritisk ind på, hvordan medieindhold er grader af konstruerede virkeligheder.

Sand journalistik? Af Maren Pilgaard
Dette medieforløb har fokus på nyhedsformidling fra firebladssystemet til Facebook og stiller spørgsmålet om nyhedsformidlingen har bevæget sig fra fordybelse til forfladigelse.

Diskursanalyse af avisartiklerAf Claus Nielsen og Inger Marie Keld

Nyhedskriterier og avisens fremtid. Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld
Bilag 1: Pressens historie - kort fortalt

Fake newsAf Lars Granild
*Undervisningsforløbet er udarbejdet i foråret 2014, hvor begrebet 'fake news' havde en lidt anden betydning. Fokus i forløbet er den satiriske nyhedsside Rokokopostens leg med genrekoder og det journalistiske sprog.

Portrættet. Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld

Argumentationsanalyse af avisledere. Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld

Avisens genrer. Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld

Sportsmetaforer og Metaforer i sporten. Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld

 

© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.