Værd at vide

Dansklærerforeningen deler gerne inspiration og tiltag til gavn for dig og din undervisning.
Har du kendskab til gode ideer der kan inspirere andre dansklærere, er du meget velkommen til at sende dem til dansklf@dansklf.dk


Links:


TEMAMAGASIN OM REFORMATIONEN
Et nyt temamagasin om reformationen udgivet af Folkeuniversitetet i Aarhus. Magasinet REFORMATION 1517-2017 rummer 17 forskningsformidlende artikler, der behandler Luthers forhold til ægteskab, kvinder og familie, bogtrykkerkunstens betydning for udbredelsen af reformationen, forholdet mellem kirke, stat og magt i middelalderen, tidens billedkultur og meget andet. 
I tillæg til magasinet er der udarbejdet introduktionsfilm og 14 undervisningsforløb.
Læs mere på reformation.fuau.dk/magasin/ 


Herman Bangs breve til Peter og Betty Nansen – bangsbreve.dk
Breve kan give et unikt indblik i en personlig verden. Breve fra en dygtig skribent kan åbne en tidsalder og et menneske som intet andet. Torsdag 2. juni 2016 offentliggør Det Danske Sprog- og Litteraturselskab den nye online udgivelse: Herman Bangs breve til Peter Nansen og til Betty Nansen, udgivet med indledning, kommentar og ordforklaringer af Gert Posselt.
Udgaven er frit tilgængelig på adressen bangsbreve.dk.
Digital litteratur - foredrag og workshop. Ved forfatter og digital udvikler Merete Pryds Helle
Gennem foredrag om digital litteratur og sms-workshops, arbejder jeg med elevernes sprogbevidsthed. Vi kigger dybt i elevernes egne telefoner, og pludselig ser de, hvor rigt, mangfoldigt og præcist, deres eget sprogbrug er. De forstår, at de har fuldstændig styr på, hvilke beskeder man sender til hvem; både i indhold og sprogbrug. I workshopsene skriver de selv en sms-fortælling og udforsker deres kreativitet og digitale sprogforståelse.

Kontakt Merete Pryds Helle på mereteprydshelle2@gmail.com – tlf. 24848808 - Facebook/messenger: Merete Pryds Helle


E-bogen FLUGT
Med afsæt i den aktuelle flygtningekrise udgiver Forlaget Ekbatana og Netudgaven antologien FLUGT med artikler om flygtningesituationen set fra en masse forskellige vinkler. Bogen rummer 23 artikler, der bevæger sig gennem Italien, Grækenland, Ukraine, Tyskland, Syrien og Danmark og handler om alt fra den arkitektoniske indretning af flygtningelejre over fremstillingen af flygtninge på film og i litteratur til et fotoessay fra Hyttebyen i Hjørring, en tegneserie om et menneske i mængden og en flygtning, der blev til fodboldhelt i Tyskland. Bogen er særdeles velegnet til undervisning i dansk, samfundsfag, tværfaglige- og studieretningsprojekter. E-bogen koster 50 kr. og alle indtægter går ubeskåret til Røde Kors eller Venligboerne, alt efter dit valg. Læs mere, og download e-bogen her.


Nye AT-materialer om klima, globalisering og modernitet​
Undervisningsmaterialet Lithium i Bolivia – fra ressourceforbandelse til grøn omstilling fra IBIS er et flerfagligt materiale til STX om klima, globalisering og modernitet, der ligger til fri afbenyttelse på lithium.ibis.dk
Materialet kan bruges i AT-forløb men også fagfagligt i dansk, samfundsfag, spansk, historie, kemi og naturgeografi.
I det nye skoleår udbyder IBIS en begrænset mængde gratis oplæg til at supplere materialet. Man kan følge med i, hvornår de bliver udbudt ved at skrive sig op til nyhedsbrevet her: anpdm.com


Nu skaber Forfatterweb et endnu bedre overblik 
To nye faneblade ’Perioder’ og ’Genrer’ sætter Forfatterwebs mange forfatterportrætter ind i en historisk og genremæssig sammenhæng. Så får lærere, elever, litteraturformidlere og læsere en endnu bedre oversigt over litteraturhistorien. Når man søger på sagaer, drama, oplysningstiden eller postmodernismen, kan man læse beskrivelsen af genren eller perioden og samtidig med et snuptag se hvilke forfattere der relaterer sig til emnet. Derfra kan man klikke sig videre til det enkelte forfatterskab. Det giver et helt unikt overblik og gør det nemt at orientere sig i det litterære landskab. Gå på opdagelse i de nye muligheder på Forfatterweb.


Hele Holberg online
Den 13. august offentliggjordes Ludvig Holbergs Skrifter (LHS), alle Holbergs tekster, kommenterede og komplette – gratis tilgængelige for alle.
Efter 7 års arbejde udkommer hele Ludvig Holbergs omfattende forfatterskab nu i en digital og såkaldt tekstkritisk udgave. Der er tale om en monumental udgivelse, som henvender sig til alle der holder af litteratur. Og søgemulighederne i den digitale udgivelse gør at man for første gang kan gå uhindret på opdagelse på kryds og tværs i de mange – og meget forskelligartede – tekster. Læs mere på holbergsskrifter.dk.


literacy.dk – et site om literacy
Nationalt Videncenter for Læsning lancerer nu literacy.dk
Et site hvor lærere, undervisere og studerende gratis kan downloade artikler og se film om literacy.
literacy.dk stiller et forskningsbaseret materiale om literacy til rådighed, som kan bruges i undervisning, opgaveskrivning  – eller bare til hurtigt og nemt at hente viden om begrebet. literacy.dk går tematisk til værks ved at tage en tilgang op ad gangen. Det går i luften med temaerne: "Literacy i et historisk perspektiv" og "Læsning på andetsproget". I løbet af året vil endnu flere temaer komme til.Den Danske Begrebsordbog er nu udkommet
Gode nyheder: Interessen for dansk sprog lever og har det godt.
I en tid hvor mange frygter at det danske sprog er under pres fra engelsk, er det glædeligt at de danske sprogbrugere har kastet sig over en ny dansk ordbog – faktisk i en sådan grad at over halvdelen af 1. oplag blev solgt på udgivelsesdagen, mens den resterende del af oplaget blev solgt hen over weekenden. Og det er især glædeligt at det er en ordbog som opfordrer til at bruge sproget kreativt og præcist, hvilket en begrebsordbog netop gør. Den Danske Begrebsordbog udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og udkom den 6. februar 2015.
Læs mere på ordnet.dk/ddb


ROhist – hjemmeside om retskrivningens historie
På Dansk Sprognævns hjemmeside ROhist kan man kan få overblik over ords stavemåder gennem tiden. Hvornår kunne man begynde at skrive gletsjer i stedet for gletscher, og kan man egentlig stadig skrive remulade nu hvor majonæse ikke længere er tilladt? Det kan man nu let få svar på ved at søge på siden rohist.dsn.dkNyhedsbrev fra Nordisk Sprogkoordination
Nordisk Sprogkoordination har startet et nyhedsbrev, hvori man kan få inspiration til sin undervisning.
Se det første nyhedsbrev her.


Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi (DLB)
DLB en database over hvad der er udgivet om danske forfattere. Databasen går tilbage til 1967, men indeholder også bibliografier udkommet tidligere i 1900-tallet. Databasen har tidligere ligget på Dansklærerforeningens hjemmeside, men er fra oktober 2014 tilgængelig som en del af Det Kongelige Biblioteks REX. DLB medtager bøger, tidsskriftartikler, artikler i bøger og web-publiceringer. Registreringerne af bøgerne suppleres af henvisninger til anmeldelser i tidsskrifter. Derimod henvises ikke til avispubliceret materiale. DLB er udarbejdet af Aage Jørgensen som foreløbig viderefører bibliografien.
Læs mere, og se Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi på kb.dk


Flere links følger løbende.