Årsmøde-kursus 2018: KULTURMØDER

Kursusudbyder
Dansklærerforeningens Sektion for stx og hf & Dansklærerforeningens Sektion for hhx, htx, eux & eud


“Cyklen, symbolet på Vestens udvikling, hurtigheden og den til fuldkommenhed drevne teknik, samt den “paradoksale ligevægt” trænger igennem overalt i Østen. Hinduen cykler, med nøgne hårede lægge og et kridhvidt musselin flagrende efter sig. I Singapore, på Java ser man den sarongklædte Malaj svinge øvet om hjørner på cykel med alle fem bare tæer slået forsvarligt i pedalen. Gribefoden han har endnu fra en luftig fortid i trætoppene kommer ham til gode på cyklen uden synderligt spring i udviklingen; han føler sig ikke engang kildret under fodsålen af eventyret. Men tager med den største naturlighed mod ethvert under ude i Østen.
Johs. V. Jensen: ”Østen er snart ikke Østen mer”, i Introduktion til Vor Tidsalder. 1915

Johs. V. Jensens første rejse til Fjernøsten i 1902 finder sted samme år som udstillingerne af kinesere i Tivoli og japanere i Københavns zoologiske have. Asiaten er i Jensens fremstilling tæt på aben i udviklingsniveau – en racial stereotype som det ikke er svært at finde paralleller til i nutidige reaktioner på den ”fremmede”. De kolonialistiske ideologier er fremherskende i vestlige kulturprodukter i 1800-tallet og starten af 1900-tallet på højdepunktet af de britiske og franske imperier. Også Danmark har en national fortid som kolonimagt i Vestindien og i Grønland, som både forfattere, filminstruktører og kunstnere tager op i disse år, såvel i glorificerende som i kritiske repræsentationer.   

Sprog, samfund, medier og kulturliv har altid forandret sig i kraft af migration. Kulturmøder finder sted overalt. Ikke mindst i klasselokalet, hvor elever og kursister har en stigende blandet kulturel baggrund. Også danskfaget kan være med til at åbne blikket for kulturmødet som fænomen og til at klæde elever og kursister på til selv at indgå i kulturmøder, såvel kommunikativt som i tilgangen til ”den anden”. Det gælder ikke kun danskerens møde med udlændingen, men ligeså vel indenrigsmøder mellem mennesker der er forskellige angående fx race, kultur, køn, religion eller sprog. Centralt for enhver beskæftigelse med kulturmøder er opmærksomheden på øjet der ser. Ikke kun mit og vores øje der ser de andre, men også hvordan jeg og vi ser ud i andres blik, og hvilke blinde vinkler der måtte være til stede.

På årsmødet deltager forskere, kunstnere og didaktikere, og vi skal selvfølgelig ud på kunst-og kulturmøde i Roskilde. Kom og oplev Mette Moestrup indlede, hør Søren Frank forelæse om migrationslitteratur fra hele verden, bliv underholdt af Lars Bukdahls oplæg om, hvordan migration og globalisering påvirker nutidige litterære stemmer, og deltag i workshopper med Helle Juhl Lassen, Thor Gustafsson m.fl.

Tid og sted
Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde

2 overnatninger: torsdag den 4. oktober 2018, kl. 12, til lørdag den 6. oktober 2018, kl. 11

1 overnatning: torsdag den 4. oktober 2018, kl. 12, til fredag den 5. oktober, kl. 15.30

Priser*
2 overnatninger (tors-lør): 4.550,00 kr. for medlemmer af Dansklærerforeningen / 4.850,00 kr. for ikke-medlemmer
1 overnatning (tors-fre): 3.350,00 kr. for medlemmer af Dansklærerforeningen / 3.650,00 kr. for ikke-medlemmer

Uden overnatning (tors-lør): 2.850,00 kr. for medlemmer af Dansklærerforeningen / 3.150,00 kr. for ikke-medlemmer
Uden overnatning (tors-fre): 2.350,00 kr. for medlemmer af Dansklærerforeningen / 2.650,00 kr. for ikke-medlemmer

*I prisen er inkluderet kursusmateriale efter aftale med copydan. Priserne er ekskl. moms.

SE PROGRAM

Tilmeldingsfrist
Var den 15. september 2018

Kontakt
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Karen Wagner: kwa@oegnet.dk