Kursus: DEBAT, ENGAGEMENT, AKTIVISME – fra et danskfagligt perspektiv

KURSET ER DESVÆRRE AFLYST PGA. FOR FÅ TILMELDINGER!

Kursets fokus er en undersøgelse af hvordan litteratur, sprog og medier skaber debat og agerer aktivistisk i samspil med omverdenen. På kurset sættes særlig lup på litteraturens rolle i samtiden, men et andet centralt spor vil også blive forfulgt, nemlig debatkulturen i moderne medier.

Sara Omar, Lone Aburas og Yahya Hassan bliver hyldet når de med sproget sigter og skyder med skarpt mod racisme, kynisk flygtningepolitik og social kontrol.

Andre forfattere som Lars Skinnebach, Charlotte Weitze og Theis Ørntoft sætter med litteraturen spot på storpolitiske emner som miljø- og klimakrise. Alle melder de sig i koret af forfattere der agiterer for samfundsengagement i litteraturen. Men hvad er egentlig litteraturens rolle - og har den overhovedet et egentligt samfundsomstyrtende potentiale?

Også i medierne er de aktivistiske tendenser tydelige. En bølge af hashtag-aktivisme er skyllet ind over medielandskabet de seneste år. Eksempelvis i forbindelse med metoo-bevægelsen på globalt plan, det danske OK18-hashtag #NokErNok der har samlet forskellige faglige organisationer i fælles front mod besparelser i det offentlige, samt den evigt verserende vaccinedebat der viser at medierne risikerer at få et voksende magtmonopol, hvis vi ikke lærer vores elever at møde verden med et kritisk blik.

Og et af danskfagets mål er netop at ruste eleverne til at begå sig i en verden hvor sproget hurtigt kan eksplodere mellem hænderne på dem, men hvor de også risikerer at skyde med løst krudt hvis de ikke kender spillereglerne i mediernes version af Det vilde Vesten.

Kom med på kurset, og deltag i debatten om litteraturens og mediernes politisk-aktivistiske potentiale - set gennem en danskfaglig optik.

Tid og sted
Comwell Korsør, mandag den 10. og tirsdag den 11. december 2018

Priser*
3.550,00 kr. for medlemmer af Dansklærerforeningen / 3.850,00 kr.  for ikke-medlemmer.

*Priserne er ekskl. moms. I prisen er inkluderet kursusmateriale efter aftale med Copydan.


Kontakt
Yderligere oplysninger og spørgsmål vedrørende indhold kan rettes til kontaktperson Camilla Aaquist: aaquist83@gmail.com