Kursus: Det syge samfund? Psykisk ustabilitet i litteraturen før og nu


Foto: Hotel Vejlefjord. Har virket som nervesanatorium fra 1957 til 1989

Vi lever i et diagnosesamfund. Aldrig før har så mange fået konstateret social angst, depression eller stress. Diskussionen om, om det er individet eller samfundet, der er sygt, er aktuel som aldrig før. Vi afsøger, hvordan psykisk ustabilitet er blevet fremstillet igennem litteraturhistorien, ligesom vi ser på aktuelle skildringer af temaet af de forfattere, der i det seneste årti er uddannet på Forfatterskolen, og som på forskellig vis forholder sig til de krav, unge møder i konkurrencestaten.

Vi dykker bl.a. ned i den litteraturhistoriske fremstilling af psykisk ustabilitet, som den fx kommer til udtryk hos forfattere som Holberg, Skram og Ditlevsen. Vi undersøger, hvordan patienterne er blevet opfattet og behandlet, og vi ser på kunstens evne til at vise galskabens væsen og til at hjælpe folk med ondt i livet.

På kurset møder I forskere og forfattere, der har beskæftiget sig med psykisk ustabilitet, heriblandt adjunkt Lasse Raaby Gammelgaard (AU), forfatter til Galskab i litteraturen, lektor Camilla Schwartz (SDU), der har forsket i psykisk sygdom i ny, dansk litteratur og forfatteren Olga Ravn, der lige har udgivet arbejdspladsromanen De ansatte. Derudover vil der være en workshop med kreative skriveøvelser ved Thomas Boström (billedkunstner og forfatter), et praksisnært oplæg om pigerne på Sprogø og omtalen af dem i forskellige medier ved dansk- og historieunderviser Julie Sejer Hansen og en samtale mellem forfatteren Adda Djørup og læge i psykiatrien Birgit Wandahl Bundesen om at bruge litteratur og skrivning til at hjælpe folk med psykiske lidelser.

Kurset giver en introduktion til, hvordan man kan arbejde tematisk og kreativt med emnet psykisk ustabilitet i danskfaglige og tværfaglige sammenhænge, hvor fag som psykologi, biologi, bioteknologi, historie, samfundsfag og engelsk indgår.


Tid og sted
Torsdag den 31. januar til fredag den 1. februar 2019, på Hotel Vejlefjord, Vejle.

Priser*
3.550,00 kr. for medlemmer af Dansklærerforeningen
3.850,00 kr. for ikke-medlemmer af Dansklærerforeningen

*Priserne er ekskl. moms. I prisen er inkluderet kursusmateriale efter aftale med copydan.

 

Tilmeldingsfrist
Var torsdag den 10. december 2018


PROGRAM

Torsdag d. 31. januar 2019

10:00 – 10:20: Ankomst m. kaffe/the

10:20 – 10:30: Velkomst og praktisk info

10:30 – 12:00: Lasse Gammelgaard: Et diakront og tværmedialt blik på melankoli og depression
Det synes oplagt at oversætte datidens begreb om melankoli med nutidens depression, men lighederne til trods er der væsentlige forskelle. Melankoli var associeret med genialitet og kønsligt forbundet med manden, og det var en samlebetegnelse, der også dækkede over vrangforestillinger, hallucinationer, OCD og angst. I oplægget vil jeg introducere til danske, romantiske forfattere, der dyrkede forskellige aspekter af melankolien og sammenligne det med samtidsforfattere, der skriver om depression. Jeg vil i oplægget desuden åbne op for tværmediale aspekter af problemstillingen, da den melankolske topos er fremtrædende i alle tre hovedkunstarter (musik, litteratur og kunst).

12:00 – 13:00: Frokost

13:00 – 14:30: Adda Djørup og Birgit Wandahl Bundesen: Om skrivegrupper for psykiatriske patienter
Der er tiltagende videnskabelig evidens for at arbejde med kunst- og kulturaktiviteter har positive somatiske og psykologiske effekter. Vi er sammen med prof. Bent Rosenbaum i gang med et psykologisk effektstudie, hvor vi måler på effekten af skrivegrupper ledet af danske skønlitterære forfattere for psykiatriske patienter. Grupperne adskiller sig fra almindelig kunstterapi ved ikke at fokusere på psykologiske konflikter, men på det særlige arbejde med at skrive og dele skønlitterære tekster. Lederne af grupperne er derfor heller ikke sundhedsfagligt personale, men skønlitterære eksperter med etablerede værker (Pablo Llabías, Asta Olivia Nordenhof, Martin Glaz Serup, Trisse Gejl, Majse Aymo-Boot, Adda Djørup). Projektleder og forfatter Adda Djørup fortæller om de videnskabelige hypoteser og foreløbige fund. Der vil blive præsenteret flere patientcases og tekster skrevet af deltagere.

14:30 – 15:00: Kaffepause og indtjekning

15:00 – 16:30: Camilla Schwartz: Galskabsfortællinger i samtidslitteraturen
Vi lever i dag i det som psykolog og samfundsrevser Svend Brinkmann kalder "diagnosernes tid", en tid hvor grænsen mellem normalitet og patologi i stigende grad er udflydende, og hvor flere og flere lever med en psykiatrisk diagnose. Med dette oplæg sætter jeg fokus på, hvordan diagnosesamfundet reflekteres og problematiseres i den danske samtidslitteratur, samt hvordan disse repræsentationer forbindes til måder, hvorpå kønnet fremstilles, opleves og performes.
Jeg vil undervejs inddrage forfattere som Asta Olivia Nordenhof, Bjørn Rasmussen, Cecilie Lind, Beate Grimsrud, Olga Ravn, Hanne Viemose og Christina Hagen.

16:30 – 16:45: Pause

16:45 – 17:45: Rundvisning
Tidligere højskolelærer og kursuschef ved Hotel Vejlefjord Olav Jonassen fortæller om stedets fortid som Jysk Nervesanatorium og viser rundt i omgivelserne.

18:00 – 19:30: Aftensmad

19:30 – 21:00: Thomas Bostrøm: Kreativ skrivning
Med Sylvia Plath og Amalie Skram som afsæt tilbyder workshoppen en direkte involvering i kreativ skrivning om system, indlæggelse, diagnose og behandling i psykiatrien. De to øvelser er lige dele debatskabende som det er spontan litterær produktion, hvor deltagerne på tid skal udforske de to litterære forlæg og deres egen kreative kobling hertil. Arbejdsformen i workshoppen er individuel og i tomandsgrupper, og som afslutning læses udvalgte tekster op i plenum.  
Som leder af Outsiderens Skriveskole på Nørrebro i København vil jeg efterfølgende belyse mine elevers behov for diagnose, behandling og indlæggelse. Det er mennesker med bipolar affektiv lidelse, skizofrene og skizotypiske sygdomme, borderline og personlighedsforstyrrelser, PTSD, kronisk angst og depression. Er de psykiske sygdomme ahistoriske og uforanderlige eller i stedet bevægelige og skiftende med diagnosernes varierende benævnelser og det samfund disse "personkarakteristikker" afspejler? Hvad siger eleverne? Der læses op fra to elevers tekstproduktion.


Fredag d. 1. februar 2019

7:30 – 9:00: Morgenmad

09:00 – 10:30: Julie Sejer Hansen: Sprogø-pigerne i undervisningen
Åndssvageanstalten på Sprogø, der husede mange anbragte piger og kvinder i perioden 1923 til 1961, er de senere år kommet mere og mere i offentlighedens søgelys. Dette skyldes bl.a. fortællingerne fra nulevende vidner, der kan berette om hårdhændet behandling og tvangssterilisation. 
I oplægget fokuseres der på, hvordan casen kan belyses i undervisningen ved hjælp af både historisk og aktuelt materiale.

10:30 – 10:45: Pause

10:45 – 12:00: Olga Ravn: De ansatte
Hvordan bevarer man sin følsomhed i et præstationsbåret samfund? I science fiction romanen De ansatte har personerne ikke noget liv udenfor deres arbejde. Drømme, følelser og forelskelser forskrækker dem. Det længes efter at være normale, effektive arbejdere i en virkelighed hvor alt, der ikke er til arbejdets gode betragtes som en afvigelse. Deres selvfølelse kommer alene fra arbejdsgiverens anderkendelse. Vi kan tale om, hvordan man holder fast i sig selv i et konkurrencesamfund, og det tab af identitet der kan ske når man skal skifte roller mellem arbejdet og hjemmet. Hvordan holder man fast i drømmene, og de små buske og det bløde over vasketøjet, hvordan lever man udenfor præstationen?

12:00 – 12:15: Evaluering

12:15 – 12:30: Afsked og sandwich to go


Målgruppe
Kurset henvender sig til undervisere fra alle skoleformer.

Kontakt
Julie Sejer Hansen, julie_sejer@yahoo.dk, tlf: 20950792, eller Ditte Eberth Timmermann, det@aarhustech.dk, tlf: 60777304.