Regionalkurser 2018

ALLE KURSER AF AFHOLDT!

 

Også i skoleåret 2017/18 afholder fagkonsulenterne og Dansklærerforeningens regionsrepræsentanter (stx & hf) et årligt kursus/møde i hver af landets regioner. 

På regionalkurserne rundt om i landet orienterer fagkonsulent Sune Weile om nyt fra Undervisningsministeriet og drøfter faget sammen med regionernes lærere. Derudover er der en kursusdel, som kan variere fra region til region.

Kontakt
Spørgsmål til kurserne rettes til: Mette Clausen: rgmc@roskilde-gym.dk 

 

Regionalmøde/kursus – REGION SJÆLLAND - KURSET ER AFHOLDT!
Manden i litteraturen - Fra helt til antihelt

Tid og sted
6. april 2018 kl. 12.00-16.00, Næstved Gymnasium og HF, Nygårdsvej 43, 4700 Næstved

PrisKr. 350,00. Prisen er ekskl. moms.


Regionalmøde/kursus – REGION HOVEDSTADEN - (KURSET ER AFHOLDT!)
Sæt billeder på ord! 
- Kom til foredrag om visualisering i danskundervisningen
Hvordan kan man analysere og fortolke i et visuelt perspektiv?
I dansk er vi som undervisere vant til at sætte ord på billeder, men for elever kan det være svært at danne indre forestillingsbilleder i læsningen af en tekst. Evnen til at danne indre forestillingsbilleder er vigtig, da det er en strategi, som man bruger både til strukturering og konsolidering af viden og til at forstå og få overblik over tekster og arbejdsprocesser. På kurset kommer vi med eksempler på, hvordan man vha. visualiseringsteknikker kan hjælpe eleverne til at danne disse forestillingsbilleder og til kunne overskue en teksts komposition, fortællersynsvinkel og andre særlige karaktertræk.

Tid og sted
6. marts 2018 kl. 9.00 til 15.00, på Det frie Gymnasium, Struenseegade 50, 2200 København N (i fællessalen)

Pris
Kr. 750,00. Prisen er ekskl. moms, inklusiv forplejning.


Regionalmøde/kursus – REGION NORDJYLLAND (KURSET ER AFHOLDT!)
Dokumentar i dansk og fagkonsulentmøde​

Tid og sted
27. februar 2018 kl. 12.00 til 16.00, VUC & hf Nordjylland, På sporet 8, 9000 Aalborg

Pris
Kr. 300,00. Prisen er ekskl. moms.


Regionalmøde/kursus – REGION MIDTJYLLAND (KURSET ER AFHOLDT!)
Tre perspektiver på Herman Bang
Vi har inviteret chefredaktør Oliver Stilling fra Føljeton til at komme og fortælle om Herman Bang og de moderne medier, ligesom vi har bedt professor Peer E. Sørensen om illustrativt at sætte 3 udvalgte føljetoner i et journalistisk, et litterært og et modernistisk perspektiv. Fagkonsulent Sune Weile deltager også i kurset og modtager gerne spørgsmål om håndteringen af de tre faglige perspektiver.

Tid og sted
28. februar 2018, kl. 9.30 til 15.00, på Marselisborg Gymnasium, Birketinget 3, 8000 Århus C.

Pris
Kr. 750,00. Prisen er ekskl. moms, inklusiv forplejning.


Regionalmøde/kursus – REGION SYD (KURSET ER AFHOLDT!)
Fagkonsulent Sune Weile: Danskfaget i HF og STX efter reformen:​
Sune Weile præsenterer de rammer, hvorunder danskfaget fra august 2017 praktiseres. Dine hidtidige erfaringer kan inddrages i diskussionen.
Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål om andre forhold – skriv da gerne spørgsmålene på forhånd (senest den 10. januar) til kursusleder Morten Mikkelsen – mail: mm@jellingnet.dk.
Professor Anne-Marie Mai, SDU: Narrativ medicin:
Anne-Marie Mai giver eksempler på en igangværende forskning i hvordan skønlitteratur kan bruges i sundhedssektoren.
Udenlands og hjemme forskes og undervises på livet løs i den rolle, som viden om sprogbrug og fortællinger kan spille i sygdomsforløb.  Hvad sker der, når patienten får lejlighed til at sætte ord på sine oplevelser af sygdom og behandling gennem sin egen fortælling? Og når behandlerne begynder at tænke over, hvilke fortællinger de skaber og selv bliver del af? Vi vil blive præsenteret for ny international forskning inden for narrativ medicin og praktiske eksempler på brug af fortællinger og skønlitteratur i behandlingen. Også eksempler på patienters kreative skrivning præsenteres. Oplægget giver nye ideer til danskundervisningen og inddrager tekster af blandt andre Klaus Lynggaard, Klaus Høeck, Caroline Albertine Minor og Pia Tafdrup.

Tid og sted
17. januar 2018, kl. 13.00 til ca. 16.00, på Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, Fredericia. (NB: FIP-grupper mødes kl. 11.30 til frokost og erfaringsudveksling)

Pris
Kr.  450,- kr.  ekskl. moms (NB: For FIP-gruppedeltagere med ankomst kl. 11.30 er prisen kr. 500,- kr ekskl. moms, da frokost indgår)