Den genfortryllede Andersen – et litteraturdidaktisk projekt om H.C. Andersens eventyr

Den genfortryllede Andersen arrangeres i et samarbejde mellem Institut for Kulturvidenskaber og H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet, H.C. Andersen Fonden og Dansklærerforeningen. 

  • Er du interesseret i at forny din undervisning i litterære tekster på måder, som kan engagere dine elever?
  • Har du lyst til at fordybe dig i nærlæsninger af tekster og diskutere dem med gode kollegaer? 
  • Har du brug for at genfortrylle din undervisning i H. C. Andersens eventyr?

Så er det oplagt, at du deltager i kurset Den genfortryllede Andersen i efteråret 2019.

Indhold
Kurset har et nyt format ved at kombinere 3 fordybelsesseminarer i efteråret 2019 med undervisningsdesigns. Fordybelsesseminarerne består af oplæg ved underviserne og inviterede forskere samt inspirationssamtaler og sparring.
Det er målet, at kurset resulterer i en bog med deltagernes bidrag til nye måder at undervise i H.C. Andersen og litterære klassikere. Læs mere www.sdu.dk/genfortrylledeandersen 

Arbejdsform
3 fordybelsesseminarer med oplæg og diskussioner samt arbejde med undervisningsdesign i de mellemliggende perioder.

Målgruppe
Dansklærere i alle gymnasiale uddannelser

Underviser
lektor, ph.d. Steen Beck, Syddansk Universitet, og lektor Tony Andersen, Odense Katedralskole, som tidligere har afholdt et 1-dages kursus om HCA, og som hver er aktuelle med ny bog om H.C. Andersen

Tid og sted:
Torsdag d. 29. august kl. 12.00-16.30
Torsdag d. 26. september kl. 12.00-16.30
Torsdag d. 31. oktober kl. 12.00-16.30

Alle kursusdage afholdes på H.C. Andersen Centret, Odense adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, 5000 Odense.

Pris
4.500 kr. ekskl. moms.

Tilmelding
Senest 7. august 2019 på mail ikv-efteruddannelse@sdu.dk

DOWNLOAD FOLDEREN (pdf)