Fællesarrangement mellem Pontoppidan Centret og Dansklærerforeningen

Dansklærerforeningen og Pontoppidan Centret på SDU har indgået et spændende samarbejde om formidlingen af Pontoppidans tekster i gymnasiet. Vi vil derfor gerne invitere til en hel kursusdag med vidt forskellige vinkler på Henrik Pontoppidans forfatterskab. I forbindelse med samarbejdet, vil Pontoppidan Centret gerne have, at I besvarer spørgeskemaet om jeres brug af Pontoppidan, da de vil bruge dette i en forskningsmæssig sammenhæng.

Kanonisk forfatter i en opbrudstid. 
Nye didaktiske og forskningsmæssige tilgange til Henrik Pontoppidans forfatterskab

Ved dette arrangement vil forskere med tilknytning til Pontoppidan Centret ved Syddansk Universitet fremlægge de nyeste tilgange til emnet og vise Pontoppidan udsat for både Digital Humaniora og for tværfaglige inspirationer og aktualiseringer hentet fra samfundsvidenskab, historie, filosofi, religion, køns- og kærlighedsteori. I en række workshops vil deltagerne få mulighed for at analysere og diskutere Pontoppidan-tekster og tekstuddrag, der kunne være centrale i en didaktisk nyorientering af undervisningen i et kanonisk forfatterskab. 


PROGRAM

9.00
Ankomst

9.15
Velkomst ved Birgitte Darger, Christianhavns Gymnasium og Nils Gunder Hansen, SDU

9.30-10.30
Workshops

10.30-10.45
Pause

10.45-11.15
Afrapportering fra workshops og kort plenumdiskussion

11.15-11.45
Oplæg ved Jon Helt Haarder, Lektor Institut for kulturvidenskab, SDU
Vi plejer at opfatte forholdet mellem forfatterskaber og den tid de er blevet til i, som noget med forgrund og baggrund, og sidstnævnte kan så være med til at forklare førstnævnte. I den proces glemmer vi gerne at tekster ikke bare kommer ud af en tid, men også læses og dermed taler ind i læserens nutid. I den ånd vil jeg diskutere hvad et par Pontoppidanklassikere har at sige om emner vi er meget optaget af just nu.

11.45-12.45
Frokost

12.45-13.15
Oplæg ved Lotte Prætorius, Hasseris Gymnasium
I arbejdet med sædelighedsfejden i gymnasiet tyer man ofte til de klassiske kvinder såsom Ibsens Nora, Amalie Skrams Constance og Lucie eller hovedpersonerne i de såkaldte gennembrudsnoveller. Kvinder som går til grunde, eller som står overfor en uvis fremtid, når drønet fra porten høres. Men går vi i stedet til Henrik Pontoppidans kvinder, ser vi eksempler på kvinder, der fremstilles som sædelighedsfejdens emanciperede sejrherre.

13.15-13.45
Oplæg ved Kamilla Jensen Husen, Forskningsbibliotekar, adjunkt ved Pontoppidan Centret, SDU
Pontoppidans vel nok mest anvendte tekst i undervisningssammenhænge findes i min. 5 forskellige udgaver og er derfor også et eksempel på, hvordan Pontoppidan om- og genskrev sine tekster. Oplægget vil præsentere forskellige digitale metoder til at undersøge teksten og til at finde måske væsentlige forskelle på dem Det lægger også op til en diskussion af brugen af digitale analysemetoder – kan det overhovedet noget, som vi ikke selv kan?

13.45-14
Kaffepause

14-14.30
Oplæg ved Søren Blak Hjortshøj, Post.doc ved Pontoppidan Centret, SDU
I Pontoppidan-forskningen har man mest været optaget af Lykke-Per som en Bildungsroman, hvor den mandlige hovedperson har været i fokus. Bliver han "sig selv" til sidst? Hvis vi i stedet betragter dansk-jødiske Jakobe Salomon som hovedperson, tegner der sig et billede af en vellykket Bildung, der med hendes børneasyl på Nørrebro i Kbh. bliver en ret præcis vision for hvordan den senere nordiske velfærdsstat bliver konstrueret.

14.30-15
Oplæg ved Nils Gunder Hansen, Professor ved institut for kulturvidenskaber og leder af Pontoppidan Centret SDU
Henrik Pontoppidan havde et dramatisk syn på kærligheden. Den var både et vildt dyr og en metafysisk gave. I syv af sine små romaner undersøger han om denne "numinøse" kærlighed kan eksistere i ægteskabsinstitutionen. Oplægget vil give et hurtigt vue over hvordan romanerne vender motivet på syv forskellige måder.

15-15.30
Afsluttende diskussion

Til hvert oplæg vil der være tilknyttet Pontoppidan-tekster og tekstuddrag, som I vil få tilsendt som forberedelse før kurset. Disse tekster vil samtidig fungere som baggrund for de enkelte workshops.


Arrangører: Dansklærerforeningen og Pontoppidan Centret ved Syddansk Universitet

Tid: Tirsdag den 31. august kl. 9.00-15.30

Sted: Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5000 Odense C.

Tilmeldingsfrist: 13. august 2021 (men gerne før sommerferien)

Pris: Kr. 600,- ekskl. moms. Inkl. en sandwich og kaffe/te.

GÅ TIL TILMELDING


Kontakt
Spørgsmål vedr. kurset rettes til Lotte Prætorius på mail: lp@hasseris-gym.dk