Kursus 2. Skriv kreativt - skriv personligt!

Kursus 2 (udbydes kun som heldagskursus)
Skriv kreativt - skriv personligt!

Forudsætningen for overbevisende at kunne udtrykke sig med personlighed, engagement og nærvær omkring et givent emne - en tekst, et sagsforhold etc. - er gennemspilningen af en kreativ proces, hvorigennem den skrivende har formået at relatere emnet til sin personlige erfaringsverden. Kendetegnende for den kreative proces er, at den er drevet af nysgerrighed og lyst og har undersøgelsens og legens karakter.

Med udgangspunkt i egen praksis som skønlitterær forfatter og underviser i kreativ skrivning giver Adda Djørup en række bud på, hvordan elevernes læse- og skrivelyst kan stimuleres ved hjælp af kreative læse- og skriveøvelser, samt hvordan disse øvelser i praksis kan integreres i undervisningen og skabe grundlag for akademisk forståelse og opgaveskrivning.

Kurset indledes med tre kvarters oplæg, og vil herefter være øvelses- og dialogbaseret. Deltagerne præsenteres for og afprøver en række udvalgte kreative læse- og skriveøvelser. Efter hver øvelse vil der være mulighed for Q & A samt samtaler om den givne øvelses egnethed i konteksten af forskellige gymnasiale uddannelser, niveauer og opgavegenrer.
 


Adda Djørup er B.A. Litt.Vid. Hun debuterede som forfatter i 2005, har udgivet bøger i flere genrer og bl.a. modtaget Kunstfondens 3-årige arbejdslegat, EUs Litteraturpris og Dansk Litteraturpris. Siden 2010 har hun undervist i kreativ skrivning ved uddannelsesinstitutioner fra gymnasier og højskoler over universitetet og Forfatterskolen samt på biblioteker og i privat regi. 2017-2021 var hun tilknyttet et tværfagligt forskningsprojekt under Forening for Kunst og Mental Sundhed der med Bent Rosenbaum, speciallæge i psykiatri og forskningsoverlæge på Psykiatrisk Center København, som forskningsmentor undersøger effekten af participatory art som adjuverende behandling i psykiatrisk regi.

Kontakt: www.addadjorup.com og addadjorup@me.com


>Tilbage til oversigt.