Kursus 3. Dyrk din personlige stemme

Kursus 3 (udbydes både som hel- og halvdagskursus)
Dyrk din personlige stemme

I følge læreplanen fra 2017 skal eleverne dyrke deres egen stil og stemme og vise at de har noget på hjerte. Men hvordan hjælper vi eleverne på vej i denne proces?

I en progression fra simple skriveøvelser til opgaver i eksamensgenrerne vil oplægsholderne vise hvordan man kan arbejde med den personlige stemme igennem hele uddannelsesforløbet. Skriveøvelserne kan desuden indgå i de obligatoriske skriftligheds- og mundtlighedsforløb, og eksempler på disse forløb udleveres på kurset.

Kurset kan bestilles både som halvdags- og heldagskursus.

Halvdagskurset indeholder et oplæg om den personlige stemme, 4 skriveøvelser og eleveksempler der demonstrerer den personlige stemme i eksamensgenrerne.

Heldagskurset indeholder yderligere 2 skriveøvelser og en afleveringsopgave. Desuden vil deltagerne blive præsenteret for tekster af blandt andet kanonforfattere der kan bruges i arbejdet med den personlige stemme.


​Camilla Aaquist og René A. Christoffersen er begge lektorer i dansk og dramatik ved henholdsvis Odense Katedralskole og Gammel Hellerup Gymnasium og var igennem en længere årrække aktive i Dansklærerforeningens bestyrelse for stx og hf. De er forfattere til serien Dyrk din personlige stemme hvor første bog Så skrivefrøene allerede er udkommet. De to næste kommer i efteråret 2021 og foråret 2022.

Kontakt: rc@ghg.dk


>Tilbage til oversigt.