Kursus 5. Blicher og den tekstæstetiske læsemåde

Kursus 5
Blicher og den tekstæstetiske læsemåde

Del 1: Den tekstæstetiske samtale
I klassesamtalen om litterære tekster stiller læreren en del spørgsmål. Det inviterer til dialog, fordi spørgsmål i sagens natur kalder på svar. Men spørgsmål kan også lukke dialogen. Nogle elever kan til tider føle, at de skal gætte sig til et rigtigt svar frem for selvstændigt at dele deres tekstlige iagttagelser. Den tekstæstetiske samtale er en ny samtalemodel, inspireret af Forfatterskolens tekstlæsninger, og skal forstås som supplement til den mere klassiske spørgsmål-svar-samtale. Med flere forskellige samtalemodeller får så mange elever som muligt mulighed for at udvikle deres egen personlige og faglige stemme om litteratur.

Ved den tekstæstetiske samtale udgør lærer og elever en fælles tænketank, hvor navnlig tekstens ordvalg, billeder og rytme er et omdrejningspunkt. Eleverne lærer at tage ordet selv og tale nuanceret, personligt og litteraturfagligt, samtidigt med at læreren spiller en tydelig rolle uden at stille spørgsmål. Understøttet af eksempler fra praksis giver kurset et indblik i, hvad det vil sige at læse tekstæstetisk, og hvordan en sådan læsning organiseres.


Louise Rosendal Bang, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, Afdeling for Fagdidaktik
Publikationer: “Det lig’som teksten sådan bølger” i Tidsskriftet Passage, Årg. 35 Nr. 3 (2020) – online:
https://tidsskrift.dk/passage/article/view/123627
Og kommende artikel på emu.dk: ”Sådan etablerer du faglig dialog med tekstæstetiske samtaler”
Kontakt: lrb@edu.au.dk


Del 2: St. St. Blicher som værklæsning
St. St. Blicher er en af de største forfattere i dansk litteraturhistorie. Han er bl.a. fremragende til at at give sine personer kød og blod, så de er lige så psykologisk realistiske i dag, som de var for snart 200 år siden. Fordi Blicher i sine noveller på mesterlig vis beskriver livets helt store temaer som ansvar, skyld, identitet, fortjener han så meget mere end at blive “hakket” af på kanonlisten med et halv modul om digtet “Præludium”. Den nye bekendtgørelse giver mulighed for at læse en novelle som “værk”. Dette er en god grund til at udvide kendskabet til Blicher. Kurset har fokus på at åbne hans univers gennem litterære fagbegreber, som både styrker samtalen om Blicher og om litteratur generelt. Kort sagt er kurset også efteruddannelse i litterær analyse - f.eks. hvordan Roland Barthes begreb virkelighedseeffekten kvalificerer forståelsen for, hvordan realisme æstetisk set skabes.  

Kurset er udformet på baggrund af bogen Mesterfortællinger. Blichers noveller som værklæsning (2020). Kurset er tilrettelagt, så indholdet kan anvendes direkte i klasselokalet med tre værklæsningsforløb til “Brudstykker af en landbydegns dagbog” (1824), “Sildig opvågnen” (1828) og “Præsten i Vejlby” (1829), skriftlige opgaver og mundtlig eksamensspørgsmål.
 


Mette Moltesen, lektor i dansk og historie ved Roskilde Gymnasium, forfatter til bogen Mesterfortællinger. Blichers noveller som værklæsning.
Kontakt: rgmm@roskilde-gym.dk

Dorrit Færk Møller, lektor i dansk og psykologi ved Birkerød Gymnasium, HF og IB, forfatter til bogen Mesterfortællinger. Blichers noveller som værklæsning. Medlem af Blicher-Selskabet.
Kontakt: dm@birke-gym.dk


>Tilbage til oversigt.