Dansk Noter 2014

TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR 2014:
Nr. 1: Litteraturhistorier – Udkom 24. marts 2014
Nr. 2: Hjemstavn – Udkom 10. juni 2014
Nr. 3: "TV!TV!TV!(Skærm)" - Udkom 6. september 2014
Nr. 4: "Årsmøde 2014" - Udkom 22. november 2014


Dansk Noter 4/2014
Traditionen tro tager årets sidste udgave af Dansk Noter afsæt i årsmødet. Overskriften i Sønderborg var ”Grænseland – danmarksbilleder”, og artiklerne i dette nummer kredser om den sønderjyske erfaring, splittelsen og den dansk-tyske relation i litteratur såvel som krig.
Læs Dansk Noter 4/2014


Dansk Noter 3/2014
Dette nummer har skærmteksten for øje. Det handler bl.a. om tv-serier, kendissers fiktiobiografiske amokløb på skærmen, viral sentimentalitet, dokumentarer og så handler det i særlig grad om fiktionstvetydighed. De skærmtekster der behandles i artiklerne, er forskellige, men de overskrider alle skellet mellem fiktion og ikke-fiktion.
Læs Dansk Noter 3/2014


Dansk Noter 2/2014
Dette nummer har temaet ”Hjemstavn”. Det er Jeppe Brixvold og Lars Skinnebach, to sønderhotilflyttere, der gennem poetiske beretninger om deres nye hjemstavn inspirere til dette nummer af Dansk Noter.
Læs Dansk Noter 2/2014


Dansk Noter 1/2014
Årets første nummer af Dansk Noter har temaet ”Ny litteraturhistorie”. Den historiske læsning har gennem flere år tabt terræn i danskfaget – på universitetet og i gymnasiet. Vi har fundet at denne problemstilling er så væsentlig at vi har villet afsætte et temanummer til at belyse den.
Læs Dansk Noter 1/2014