Læs Dansknoter 2020

Dansknoter 1/2020 – Læsning
Dette nummer af Dansknoter handler om læsning, og et gennemgående ønske i nummerets hele seks temaartikler er at bibringe kursister og elever lyst og støtte til at blive gode læsere via en tydelig og meningsfuld rammesætning.