VILDHEKS – et undervisningsforløb

Undervisningsmaterialet VILDHEKS er udarbejdet af Jens Raahauge for Østre Gasværk Teater og Dansklærerforeningen.

Målgruppe: Mellemtrinnet og udskolingen


Du skal til at arbejde med bogen Ildprøven. Den er første bind i serien om Vildheks af Lene Kaaberbøl. Den har illustrationer af Anders Walter.

Hvad mon der venter mig?
Du skal læse Ildprøven, som er en fantasy-roman. Inden du åbner bogen, skal du læse lidt om forfatteren og om fantasy-genren. Derved får du en forforståelse.
Derefter skal du se på bogens titel, forside, illustrationer og kapiteloverskrifter. Hvad tror du, historien handler om? Det kalder man forventning.

Hvordan er bogen?
Du skal nu læse bogen og undersøge dens måde at fortælle historien på. Det kan man kalde for læs og forstå. Du skal også se på bogens måde at fange læseren på. Det kan man kalde læs og brænd på.

Hvad sker der når man skifter fra ord til drama?
Endelig skal du se på historien som oplæg til en teaterforestilling; måske fordi du skal se forestillingen på Østre Gasværk Teater. At gå fra roman til drama kalder man et genreskift. Og at gå fra bog til forestilling kalder man et medieskift.

Hvad har du lært?
Til sidst finder du nogle spørgsmål, som kan hjælpe dig til at tænke over, hvad du har lært, og over, hvad du gerne vil lære mere om. De spørgsmål står til sidst, men du kan bruge dem efterhånden, som opgaverne bliver løst.


Download undervisningsforløbet
Vildheks – et undervisningsforløb (pdf)


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.