Voksne er børn, der er blevet sindssyge – et forløb om Michael Strunge

KLASSETRIN: 8.-10.
FORLØBETS VARIGHED: 14 LEKTIONER

AF LAURA ROED NIELSEN OG IDA VOLDER


Formålet med forløbet er først og fremmest at gøre lyrik interessant og vedkommende for udskolingselever. Forløbets titel “Voksne er børn, der er blevet sindssyge” er et citat af Michael Strunge. Citatet indikerer hans kritik af den ældre generation. Et indblik i Strunges lyrik åbner op for spørgsmål som: Hvem er jeg? Hvilket samfund er jeg en del af? Hvad skaber mening i livet? Disse spørgsmål er i særdeleshed også spørgsmål, der er relevante for skoleelever i dag. Derfor rummer arbejdet med Strunges lyrik et enormt potentiale, når det kommer til at gøre skoleelever motiverede for arbejdet med lyrik.

Formålet med forløbet er dobbelt. På den ene side er formålet at forberede eleverne til afgangsprøven ved at udvikle deres begrebskendskab inden for lyrikgenren samt at sætte ord på fortolkning og egne meninger. På den anden side er formålet at skabe en refleksiv kultur i klasserummet, hvor der gennem æstetiske oplevelser åbnes for lyrikkens verden og den kreativitet, den medbringer.


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.

 

Download filer:

Du skal være logget ind som medlem for at få adgang til filer med undervisningsforløb.
►​Log ind her. OBS! Har du ikke tidligere været logget ind på dansklf.dk? Klik på fanen ”Bestil ny adgangskode”.

Er du ikke medlem af Dansklærerforeningen, kan du læse mere om medlemsskab og medlemsfordele her på Bliv medlem.