Vurdering af skriftlige opgaver i dansk på HTX og teknisk EUX – NU VIRTUELT

NB: KURSET ER PGA. CORONARESTRIKTIONERNE OMLAGT TIL VIRTUELT FORMAT OG GRATIS FOR MEDLEMMER AF DANSKLÆRERFORENINGEN

Kurset giver dansklærere på HTX og teknisk EUX en forståelse af kravene til opgavetyperne "kronik og B-del" og "analyse, vurdering og diskussion" og erfaring med at votere opgavetyperne.

Opgavegenrerne "kronik og b-del" og "analyse, vurdering og diskussion" tager begge afsæt i elevernes viden om og evne til at argumentere og er i praksis afløserne for den nu udfasede "redegørelse og diskussion", der har været den store magnet ved skriftlig eksamen i dansk på htx og teknisk eux. Med udgangspunkt i en forståelse af opgavekommissionens intentioner med opgavegenrerne og tekstmaterialet hertil voterer vi på kurset autentiske elevbesvarelser inden for opgavegenrerne. Du får mulighed for at diskutere vurderingen af opgaver i grupper og i plenum og at se eksemplariske opgavebesvarelser.

Cirka en uge før kursets afholdelse udsendes materiale i form af de opgaver, der voteres på kurset. Du bedes læse opgaverne samt sætte dig ind i  opgavesættet fra maj 2020 inden kursusdagen.

Arbejdsform
Kurset veksler mellem faglige oplæg og votering og videndeling i grupper og i plenum.

Målgruppe
Dansklærere på HTX og teknisk EUX.

Undervisere
Stine Slot Grumsen, medlem af opgavekommissionen, lektor Skive College; Bjarne Ove Hansen, lektor Allikelund Gymnasium; Carsten Ullum, lektor Hansenberg Tekniske Gymnasium

Tid og sted
Torsdag den 15. april 2021 kl. 13.00-­16.00
Virtuelt. Link til konferencesystem udsendes 15. april om morgenen.

Priser*
Gratis for medlemmer af Dansklærerforeningen / 250,00 kr. for øvrige deltagere. Prisen er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist
Onsdag den 7. april 2021.

GÅ TIL TILMELDING.

SE PROGRAM.

Kontakt
Spørgsmål vedrørende kurset kan rettes til Carsten Ullum, cu@hansenberg.dk


På gensyn
Dansklærerforeningens sektion for HHX, HTX, EUX og EUD